INTRODUKTION TIL FORMLER TIL RENTEBEREGNINGER

Her kan du finde de fem almindelige renteformler benævnt rentetabel 1, 2, 3, 4, og 5. Opdelingen svarer til Udvidede rentatabeller, samfundslitteratur løbende årgange.

RENTETABEL 1

Beregner hvad et beløb indsat på rente idag er vokset over n år

 
rentetabel1

RENTETABEL 2

Beregner hvad et beløb, der kan hæves om n år, er værd idag; kaldes tilbagediskontering.

 
rentetabel2

RENTETABEL 3

Beregner hvad indsættelse af et beløb ved hver termin (måned, år mv.) til en bestemt rente er værd umiddelbart efter sidste indbetaling. Kaldes annuitets forrentningsfaktoren.

 
rentetabel3

RENTETABEL 4

Beregner hvad en strøm af betalinger som ved rentetabel 3 er værd én termin før første ydelse. Kaldes annuitets diskonteringsfaktoren.

 
rentetabel4

RENTETABEL 5

Beregner den ydelse der kan forrente og afdrage et lå, der skal løbe i n år. Kaldes genindvindingsfaktoren eller amortisationsfaktoren.

Bemærk! rentetabel 4 er rentetabel tilbagediskonteret til idag. Og rentetabel r er rentetabel vendt på hovedet.

 
rentetabel5