Rettelser

Her kan du finde rettelser til bøgerne:

Makroøkonomi i teori og praksis

Side 44

Side 70

side 152

TIlføjelse: nyt afsnit 8.5 om eurosamarbejdet

 

Makroøkonomi - videregående uddannelser

Side 42

Side 68

Side 150

 

Globaløkonomi

Side 260

Side 342

 

Globaløkonomi - opgaver

Side 21

Global Economics

Der er desværre sket en fejl i forbindelse med oversættelsen af Globaleconomics. De fleste steder er potentielt BNP oversat til Nominelt BNP. Det vil sige, at alle de steder, hvor der i bogen står Nominel GDP eller Nominel national income skal det være Potential GDP/National income. Det berører de første sider af 11.3, afsnit 16.1 og 17.1.2, men ordet optræder enkelte andre steder. Samtidig er real GDP rettet til Actual GDP. Rettede sider kan downloades her:

 

Unfortunately, we've discovered a few errors in the translation. Thus, in most places Potential GDB has been substituted with Nominal GDP or Nominal national income. We've also corrected real GDP to actual GDP in the following pages. 

Side 237-240

Side 250

Side 319

Side 345-346

Side 360

Side 362-364

Andre rettelser:

Side 297

Side 299

Side 354-355

 

Macroeconomics

 

Mikroøkonomi

Side 227-228

Side 244-245 (opdatering)

 

 

Forklaring af multiplikatoreffekten

I Makroøkonomi i teori og praksis (afsnit 4.4., s. 99-100), Makroøkonomi – videregående uddannelser (afsnit 4.4, side 97-98) og i Globaløkonomi (afsnit 14.4, side 313-314) forklares multiplikatoreffekten. Forklaringen er simplificeret af pædagogiske årsager. Det betyder dog, at man ikke kan foretage ikke korrekt samlet beregning af multiplikatoreffekten på baggrund af de angivne tal. Skal denne beregnes korrekt, skal importen beregnes som 28 procent af den indkomststigning henholdsvis den initiale eksportstigning og de efterfølgende forbrugsstigninger genererer. Særligt interesserede kan læse den fulde forklaring i dette Word-dokument og se beregningen i dette Excel-ark