Globaløkonomi

Globaløkonomi til marketing og service er baseret på Makroøkonomi og Mikroøkonomi – videregående uddannelser. Den er tilpasset den nye studieordning for markedsføringsøkonomuddannelsen og studieordningen for serviceøkonomuddannelsen.

Bogens indhold

Bogen gennemgår bl.a. de makroøkonomiske faktorers betydning for markedsforholdene, det globale økonomiske kredsløb, handelspolitik og -teorier, udviklingen i den internationale handel og de vigtigste internationale organisationer samt valutakursdannelse og konjunkturteori.

Online gennemsyn