Velkommen


Bøgerne Makroøkonomi i teori og praksis samt Makroøkonomi - videregående uddannelser danner en helhed sammen med Mikroøkonomi - videregående uddannelser.

De er specielt er rettet uddannelserne på KVU-niveau til finansøkonomerne samt til undervisningen i nationaløkonomi på HD-studiet og på professionsbachelor-niveau. Makroøkonomi i teori og praksis og Mikroøkonomi er begge oversat til engelsk.


Til de, der bruger Makroøkonomi - videregående uddannelser, men gerne vil supplere med yderligere materiale om danske bankkriser og finansiel stabilitet, er det muligt at købe kapitel 11 fra Makroøkonomi i teori og praksis.


Til markedsførings- og serviceøkonomuddannelserne er der udgivet Globaløkonomi til marketing og service, der er også er udkommet på engelsk - Global economics.


Der findes desuden opgavesamlinger til både mikro-, makro- og globaloøkonomi med omfattende løsninger på Hans Reitzels Forlags underviserside.

På denne hjemmeside finder du PowerPoints af bøgernes figurer. 

 

Forklaring af multiplikatoreffekten

I Makroøkonomi i teori og praksis (afsnit 4.4., s. 99-100), Makroøkonomi – videregående uddannelser (afsnit 4.4, side 97-98) og i Globaløkonomi (afsnit 14.4, side 313-314) forklares multiplikatoreffekten. Forklaringen er simplificeret af pædagogiske årsager. Det betyder dog, at man ikke kan foretage ikke korrekt samlet beregning af multiplikatoreffekten på baggrund af de angivne tal. Skal denne beregnes korrekt, skal importen beregnes som 28 procent af den indkomststigning henholdsvis den initiale eksportstigning og de efterfølgende forbrugsstigninger genererer. Særligt interesserede kan læse den fulde forklaring i dette Word-dokument og se beregningen i dette Excel-ark

 

 

RETTELSER : Der er desværre fundet mindre fejl i bøgerne. De kan ses HER. Vi retter dem så hurtigt som muligt.

Bemærk især rettelserne til Global economics, hvor Potential GDP ved en fejl de fleste steder i bogen er ændret til Nominal GDP

 

Kontakt forlaget HER

 

God fornøjelse!

Hans Reitzel katalog