Om bogen:

ERHVERVSØKONOMI TIL AKADEMIUDDANNELSERNE er specielt udarbejdet til undervisning på Markedsføringsøkonomuddannelsen, men kan også anvendes på andre uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi på et videregående niveau.

 

Den 4. udgave af lærebogssystemet er revideret og opdateret, således at eksemplerne inden for de forskellige emner er tidssvarende og aktuelle.

Bogen giver brugeren et fagligt og metodisk grundlag for at kunne forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger og indeholder anvendelig teori inden for:

 

  • Virksomhedsanalyse
  • Økonomi- og ressourcestyring
  • Budgettering
  • Investering
  • Finansiering

 

Til lærebogen hører også ERHVERVSØKONOMI TIL AKADEMIUDDANNELSERNE – OPGAVESAMLING, som er forsynet med en brugervenlig angivelse af opgavernes sværhedsgrad.

Forfatterne:

Lone Hansen

Cand.merc., lektor på Cphbusiness i København. Underviser i erhvervsøkonomi, statistik, finansielle fagområder og metodelære på de videregående akademiuddannelser.

 

Morten Dalbøge

Cand.merc., lektor ved Erhvervsakademi Aarhus. Underviser i erhvervsøkonomi, mikroøkonomi, makroøkonomi, driftsøkonomi, statistik og metode på markedsføringsøkonom- og bacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi. Har endvidere undervist i økonomi på merkonomstudiet på VIA University College.

 

Torben Rosenkilde Jensen

Cand.oecon., lektor ved Erhvervsakademi Aarhus. Underviser i erhvervsøkonomi, global økonomi og finansielle forretninger på de videregående akademiuddannelser. Har endvidere undervist på VIA University College i ledelse og økonomistyring.

 

Søren Holm-Rasmussen

Cand.merc., tidligere lektor ved Erhvervsakademiet Århus Købmandsskole og ekstern lektor på Aarhus Universitet – Handelshøjskolen. Underviste i erhvervsøkonomi, økonomistyring, organisation og logistik på de videregående uddannelser herunder AU.

 

Jens Ocksen Jensen

Cand.oecon., tidligere lektor ved Syddansk Universitet. Underviste i erhvervsøkonomi og økonomistyring på HA- og HD-studierne. Endvidere var han redaktør af Børsens Håndbog i Logistikledelse.