Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen er fra 2004 er en opfølgning og opdatering af de tidligere kulturvaneundersøgelser, der har været gennemført i hhv. 1964, 1975, 1987, 1993 og 1998 vedrørende voksne, og i hhv. 1987, 1993 og 1998 vedrørende børn. Det har været vigtigt at sikre kontinuiteten fra undersøgelse til undersøgelse. Det indebærer, at en række centrale spørgsmål indgår enslydende i samtlige undersøgelser. Alligevel har forskerne også haft behov for en vis fornyelse. Nye kulturtilbud og udfoldelsesmuligheder er kommet til, bl.a. på grund af den teknologiske udvikling, og bliver også medtaget i undersøgelsen. Formålet er at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og politiske problemstillinger, således at de kan indgå som grundlag for kulturfaglige og kulturpolitiske overvejelser.


Spørgeskemaet til voksne er på 89 spørgsmål fordelt over 40 sider. Hele skemaet kan hentes her.

Spørgeskemaet til børn er på 55 spørgsmål fordelt over 24 sider. Hele skemaet kan hentes her.