Kort indholdsfortegnelse


Kapitel 1

HVAD ER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE?
 
Kapitel 2
HVORDAN KONSTRUERES ET SPØRGESKEMA?
 
Kapitel 3
FRA SPØRGESKEMA TIL ANALYSE
 
Kapitel 4
STATISTIK, STIKPRØVER OG USIKKERHED
 
Kapitel 5
TABELLER OG SAMMENHÆNGE
 
Kapitel 6
SANDSYNLIGHEDER 
OG HYPOTESETESTNING
 
BILAG
I: Eksperimentelle forsøgsopstillinger
II: Tabel over normalfordelingen
III: Tabel over tilfældige tal
IV: T-fordelingen
V: X2-fordelingen
 
Bokse, figurer og tabeller
 
Litteratur
 
Minilex