Hvordan har du det?

På vegne af de fire tidligere amter i Region Midtjylland gennemførte Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, i 2006 folkesundhedsundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der har til formål at analysere befolkningens trivsel, sundhed og sygdom. 
 
Undersøgelsens metode er et spørgeskema, hvor skemaet er fordelt til et udsnit af befolkningen i Region Midtjylland. Spørgeskemaet indeholder op mod 400 spørgsmål. Data er indsamlet fra en stikprøve på 31.500 respondenter, udtrukket tilfældigt fra cpr-registret blandt danske statsborgere i alderen 25-79 år. Af yderligere krav til respondenterne var, at de var bosiddende i regionen og at mindst én af forældrene skulle være født i Danmark. 68 procent indsendte deres besvarelser.
 
Du kan downloade spørgeskemaet her.
 
Undersøgelsen udmundede i rapporten ”Hvordan har du det? - Sundhedsprofil for region og kommuner”, der blev offentliggjort første gang i 2006. Data fra undersøgelsen analyseres fortsat, og formidles løbende af Center for Folkesundhed gennem e-tidsskriftet Hvordan Har Du Det? Online.
 
Brev til deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen fra Bent Hansen, Formand for Forberedelsesudvalget, Region Midtjylland, kan hentes her.
 
Der kan læses mere om undersøgelsen på Center for Folkesundheds hjemmeside.