Om bogen

Inden for kvalitativ analyse er tendensen, at analyserne skal foretages systematisk, og at fremgangsmåderne skal begrundes og ekspliciteres. Derfor foretages kvalitative analyser i stigende grad ved hjælp af computerprogrammer. Det gælder for forskningen inden for en række forskellige fagdiscipliner, hvor analyse af fx interview eller dokumentarisk materiale indgår som en central del af faget. Det gælder også i undervisningen på mange uddannelser, hvor det ikke længere kun er den kvantitative del af metodeundervisningen, der inddrager computerprogrammer.
 

To ting understøtter denne udvikling. For det første findes der i dag forskellige udmærkede computerprogrammer til brug for kvalitativ analyse, og for det andet kan fornuftig anvendelse af computerunderstøttede kvalitative analyser højne kvaliteten i studenteropgaver såvel som forskningspublikationer. Denne guide giver en introduktion til et af de programmer, der i særlig grad er velegnet til computerunderstøttede kvalitative analyser, nemlig NVivo 9.

 
En af fordelene ved at bruge et program som NVivo er, at det letter håndteringen af større empiriske materialer. Programmet er designet specielt til at holde styr på fx skriftligt kildemateriale, interview, baggrundsoplysninger om interviewpersoner og kodning af interviewene. Det giver en fordel i forhold til at arbejde med materialet i hånden eller ved hjælp af et tekstbehandlingsprogram. Samtidig giver anvendelsen af NVivo mulighed for at arbejde mere systematisk og opnå bedre udnyttelse af materialet. Fx kan man let gå tilbage og revidere sin kodning af et interview, hvis man under arbejdet med et projekt opdager nye interessante forskningsspørgsmål. Endelig bidrager programmet også til større gennemskuelighed i kvalitativ analyse. Et centralt metodekrav er, at der argumenteres eksplicit for de valgte procedurer, og at det fremgår præcis, hvordan analyseresultaterne er fremkommet. Det gøres lettere, når analyserne er foretaget ved hjælp af NVivo.
 
Anne Skorkjær Binderkrantz og Lotte Bøgh Andersen er begge lektorer ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.