8. Sanktioner og læring

Hvis børn oplever mange sanktioner, kan det svække deres muligheder for at lære. Hvordan nu det?

 

Lad os se på nogle forskningsresultater:

 

Det viser sig, at forsømte børn er mere emotionelt tilbagetrukne og intellektuelt senere udviklede end selv fysisk mishandlede børn (Ney 1987).

 

Hos sanktionsbelastede børn registrerer man en række skadevirkninger, der direkte hæmmer læring:

 

 • manglende entusiasme
 • ringe udholdenhed
 • dårlig koncentrationsevne.

 

(Frank 1983, Gershoff 2002, Solomon & Serres 1999).

 

Det er katastrofalt. For skal man for eksempel lære at læse, må man have lyst til at vide, hvad der står, man skal kunne blive ved, også når det er rigtigt svært, og man skal kunne lukke alt andet ude. Dertil kommer sanktionsvirkninger, der mere alment kan svække læring. Det gælder

 

 • tilbagetrukkethed
 • depression
 • lavt selvværd
 • somatiske problemer.

 

De ses ikke blot hos børn der oplever megen straf, men også hos børn der er indirekte psykisk misbrugt ved for eksempel manipulation, fravælgelse blandt kammerater, emotionel forsømmelse og manglende positiv voksenkontakt (Baldry & Winkel 2004, Hyman 1995). Det samme gælder børn der føler sig som ofre for psykisk mishandling i skolen ved:

 

 • disciplin eller kontrolmekanismer der bygger på frygt
 • manglende interesse, omsorg og interaktion fra lærerens side
 • begrænset mulighed for at udvikle selvtillid, specielt for de elever, der ikke er disponeret til en akademisk tænkning
 • opmuntring til afhængighed af og underdanighed over for læreren, især i de tilfælde hvor det ellers var muligt for eleven at tage selvstændig stilling
 • fratagelse af muligheden for at gøre egne erfaringer og afvisning af disse erfaringer, hvis eleven endelig har tilegnet sig dem, fordi de ikke kommer fra læreren selv (Hyman 1995).

 

Også disse børn kan føle sig dumme, blive deprimerede, lukke sig inde i sig selv og miste lærevilje og -lyst. Det kan så igen gå ud over deres trivsel i familien og kan belaste forholdet mellem forældre og barn.

 

Der vil også være en tendens til, at læreren oplever, at det hjemmefra udskældte barn opfører sig dårligt og ikke kan enes med kammeraterne. Derfor overtager læreren måske styringen med sanktionering og vænner barnet til ikke at tage ansvar for sig selv (Hyman 1995, Power 1992, Bettelheim 1985).

 

Populært sagt: Bliver børn skældt meget ud derhjemme, går det ud over deres læring i skolen. Og bliver de skældt meget ud i skolen, går det ud over deres almene udvikling og læring og forholdet til forældre og søskende.

 

Mindre udskældte børn bliver bedre læsere.

 

Litteratur

 

Baldry, A.C. & Winkel, F.W. (2004) Mental and Physical Health of Italian Youngsters Directly and Indirectly Victimized at School and at Home. International Journal of Forensic Mental Health, 3(1): 77-91.

 

Bettelheim, B. (1985) Punishment Versus Discipline – A Child can be expected to behave well only if his Parents live by the Values they teach. The Atlanctic Monthy (november 1985).

 

Frank, E.D. (1983) Effects of Parental Disciplinary Practices on Characteristics of Children: A Review of the Literature. The Southern Psychologist, 1(2).

 

Gershoff, E.T. (2002) Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4): 539-579.

 

Hyman, I.A. (1995) Corporal punishment, psychological maltreatment, violence, and punitivess in America: Research, advocary, and public polity. Applied & Preventive Psychology, 4: 113-130.

 

Ney, P.G. (1987) Does Verbal Abuse Leave Deeper Scars: A Study of Children and Parents. Canadian Journal of Psychiatry. 32(5): 371-378.

 

Power, T.G., Kobayashi-Winata, H. & Kelley, M.L. (1992) Childrearing Patterns in Japan and the United States: A Cluster Analytic Study. International Journal of Behavioural Development, 15(2): 185-205.

 

Solomon, R. & Serres, F. (1999) Effects of parental verbal aggression on children’s self-esteem and school marks. Child Abuse & Neglect, 23(4): 339-351.