7. Hvad er værst, at blive slået eller at blive skældt ud?

Følgevirkningerne af fysisk og psykisk straf ligner hinanden. Psykisk straf er lige så hårdt for børnene som at blive slået og har nok de længstvarende konsekvenser for barnet (Hyman 1995, Solomon & Serres 1999, McCord 1996). Gershoff viser, at fysisk straf oftest optræder sammen med andre sanktionsformer, og at det derfor er decideret forkert at undersøge fysisk straf som et isoleret fænomen. Han peger på, at forældre, der slår deres børn, oftest har en råbende opdragelsesstil, og at de ikke leger med, læser for og krammer deres børn så meget som andre forældre.

 

At blive skældt ud virker anderledes på børn end at blive slået. Fysisk mishandlede børn er typisk mere aggressive, både fysisk og verbalt, og mindre eftergivende over for deres omgivelser end andre, hvorimod forsømte eller afviste børn er mere jamrende, triste og negative (Egeland i Ney 1987, Bandura 1977, Claussen & Critenden 1991, Snyder & Patterson 1986). Og omvendt: Når børn græder, er forældrene mere indstillet på at skælde ud. Hvis børn derimod reagerer aktivt og fysisk, er forældrene tilbøjelige til at afvise dem ved at anvende fysisk magt (Ney 1987).

 

Forenklet sagt: Børn bliver triste og grædende af at blive skældt ud, og når de så græder, bliver de skældt mere ud. Børn bliver voldsomme af at blive slået, og når de bliver voldsomme, bliver de slået mere.

 

Litteratur

 

Bandura, A. (1977) Social Learning Theory. I: Gershoff, E.T. (2002) Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4): 539-579.

 

Claussen, A.H. & Crittenden, P.M. (1991) Physical and Psychological Maltreatment: Relations Among Types of Maltreatment. Child Abuse & Neclect, 15: 5-18.

 

Egeland, B. & Sroufe, L.A. (1981) Development Sequelae of Maltreatment in Infancy. I: P.G. Ney (1987) Does Verbal Abuse Leave Deeper Scars: A Study of Children and Parents. Canadian Journal of Psychiatry, vol. 32, hæfte 5: 371-378.

 

Gershoff, E.T. (2002) Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4): 539-579.

 

Hyman, I.A. (1995) Corporal punishment, psychological maltreatment, violence, and punitivess in America: Research, advocary, and public polity. Applied & Preventive Psychology, 4: 113-130.

 

McCord, J. (1996) Unintended Consequences of Punishment. Pediatrics, 98(4).

 

Ney, P.G. (1987) Does Verbal Abuse Leave Deeper Scars: A Study of Children and Parents. Canadian Journal of Psychiatry. 32(5): 371-378.

 

Snyder, J. & Patterson, G.R. (1986) The effects of consequences on patterns of social interaction: A quasi-experimental approach to reinforcement in natural interaction. Child Development, 57: 1257-1268. I: Gershoff, E.T. (2002) Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4): 539-579.

 

Solomon, R. & Serres, F. (1999) Effects of parental verbal aggression on children’s self-esteem and school marks. Child Abuse & Neglect, 23(4): 339-351.