6. Skammens betydning

Skam har at gøre med noget, man finder upassende, meget flovt og næsten vanærende hos sig selv. Man kan skamme sig over sit udseende, sine lave tanker, sin syndighed.

 

Tilbøjeligheden til at føle skam har at gøre med altomfattende, smertelige og ødelæggende oplevelser, hvor selvet – ikke kun adfærden – ransages smertefuldt og evalueres negativt, siger Tangney. Der er ifølge Tangney tre vigtige grunde til, at skamfølelse udvikles: 1) Offentlig skældud 2) Tilfældig straf og 3) Omfattende kritik.

 

Skamfølelsen giver senere i livet endnu større problemer end skyldfølelsen. Det menneske, der er påført stærk skamfølelse, udvikler typisk vrede, fjendskab og behov for at beskylde andre for ting (Dutton m.fl. 1995).

 

Litteratur

 

Dutton, D.G., Ginkel, C.V. & Starzomski, A. (1995) The Role of Shame and Guilt in the Intergenerational transmission of Abusiveness. Violence and Victims, 10(2).