5. Selvmord og opdragelse

Blot tanken om en kommende straf kan have skæbnesvangre konsekvenser. I årene 1906 til 1915 foretog Danmarks Statistik registrering af 35 selvmord blandt børn og unge. De 19 af dem kunne spores tilbage til angsten eller skammen for den straf, som ventede den unge. De omkomne var fra 10 til 14 år. En 13-årig pige druknede sig. Hun var "løbet bort fra sin plads, da hun frygtede straf for nogle småtyverier". En 10-årig dreng havde hængt sig. Han frygtede "straf på grund af skulkning fra skolen". En 14-årig dreng hængte sig også. Han "førte et uordentligt levned, drak og spillede kort, havde i den anledning modtaget irettesættelser fra forskellig side. Han var af natur hidsig og uomgængelig." (Christoffersen 2000). 80 år senere undersøgte man selvmord blandt unge russiske kriminelle. En hård opdragelse og mangel på omsorg og varme, især fra deres far, er, hvad mange selvmordstruede siger, de har oplevet i deres barndom (Ruchkin m.fl. 1998b).

 

Et liv med megen straf, kulde og angst for straf er typisk gået forud, når børn og unge giver op og tager deres eget liv.

 

Litteratur

 

Christoffersen, M.N. (2000) Risikofaktorer for selvmordsforsøg blandt børn og unge. Arbejdspapirer 9:2000. København: SFI.. Engelsk udgave: Risk Factors for Adolescents’ Attempted Suicide. Paper fremvist på Congress of the International Association for suicide prevention, 6.-10. november 1999, Athen.

 

Ruchkin, V.V., Eisemann, M. & Hägglöf, B. (1998) Parental rearing and problem behaviours in male delinquent adolescents versus controls in northern Russia. Soc. Psychiatry Epidemiol., 33: 477-482.