3. "Jeg troede da, man skulle skælde ud"

Sådan sagde en far i det interventionsprojekt, som beskrives i Skæld mindre ud (side 75-88). Hvor udbredt mon den opfattelse er? I Indien ser det ud til at være anderledes. I et projekt vises det, at indiske forældre vil være tilbøjelige til at ignorere handlinger, som børn i andre lande ville være blevet skældt ud for (Singh & Kaur 1981). Det er næppe, fordi indiske forældre er mere ligegyldige over for deres børns opførsel end for eksempel vesteuropæiske. Hvad er da forklaringen?

 

Den amerikanske psykiater Bruno Bettelheim har i sin praksis mødt tusinder af forældre, der konsulterede ham i spørgsmål om børneopdragelse. Han noterer, at majoriteten af dem har det udgangspunkt, at det er noget nødvendigt, noget naturgivent, at forældre skal påtvinge deres børn en disciplinering. Hvorimod de meget sjældent fokuserer på, hvordan de selv kan optræde som rollemodeller (Bettelheim 1985). Måske er det netop, hvad de indiske forældre gør. De lever livet i overensstemmelse med de sociale normer. Børnene vil som små komme i karambolage med disse normer igen og igen, for de kender dem jo ikke. Men som tiden går, vil det ske sjældnere, for som alle børn lærer de ved at efterligne ældre søskende og forældrene.

 

Man kan forestille sig, at denne sociale læring har fået ringere vilkår i Vesten med det, der er blevet kaldt familiens funktionstømning, forældrenes tiltagende fravær, de færre søskende og den nære verdens erosion. Hvor den sociale praksis går ud, går den disciplinerende opdragelse måske ind.

 

En australsk undersøgelse kunne tyde på det (Dadds m.fl. 1987). Man bad en gruppe forældre tage stilling til, hvad der burde gøres, hvis et barn overtrådte de gældende regler. Man måtte efter forældrenes mening ikke under nogen omstændigheder ignorere overtrædelsen, for det var at være eftergivende og svag. I denne sammenhæng er Australien en del af Vesten.

 

Når det gælder opdragelse, er øst åbenbart øst, og vest er vest. Langt fra hinanden.

 

Litteratur

 

Bettelheim, B. (1985) Punishment Versus Discipline – A Child can be expected to behave well only if his Parents live by the Values they teach. The Atlanctic Monthy (november 1985).

 

Dadds, M.R., Adlington, F.M. & Christensen, A.P. (1987) Children’s Perceptions of Time Out and Other Maternal Disciplinary Strategies: The Effects of Clinic Statuss and Exposure to Behavioural Treatment. Behaviour Change. Journal of the Australian Behaviour Modification Association, 4(4): 3-13.

 

Singh, M.B. & Kaur, S. (1981) Mother-Child Interaction in Rural and Urban Areas. Indian Psychological Review, 20(2): 1-16.