2. I hvilke lande må forældre godt slå deres børn?

Indtil 1978 var det ikke ulovligt at slå sine børn i noget land. Men så kom der i Sverige en kommissionsbetænkning, der foreslog, at fysisk straf af børn skulle forbydes, fordi fysisk straf, mental ydmygelse og afvisende behandling af børn ville føre til mangel på selvværd for de udsatte. Og fordi fysisk straf ville fostre voldelig opførsel i den næste generation. Sådan lød begrundelserne. Loven blev vedtaget, og den har tilsyneladende bidraget markant til at nedsættelse anvendelsen af fysisk straf (Palmérus & Scarr 1995). Det står tilbage at se, om den næste svenske generation bliver mindre voldelig end unge voksne i andre lande. To forhold kunne tyde på det. Unge svenske forældre er mindre tilbøjelige til at gå ind for fysiske sanktioner i opdragelsen end forældre i andre lande (1 % mod 10-25 % i andre lande), ligesom der i Sverige fængsles markant færre for vold end i Danmark.

 

Siden Sveriges lovgivning om fysisk straf har 10 andre lande indtil 2002 forbudt fysisk straf af børn: Australien, Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Israel, Italien, Letland og Norge (Gershoff 2002).

 

I Danmark skete det med kun et par stemmers flertal i 1997. Modstanderne af loven erklærede, at de ville afskaffe den igen, når de kom til magten. Det skete ikke, og det er heller ikke sket i nogle af de andre11 lande.

 

Det ser ud til, at lovgivningen – selv om det kun i begrænset grad er muligt at kontrollere dens overholdelse – ikke lader sig afskaffe igen. Er revselsesretten én gang afskaffet, bliver det utænkeligt at genindføre den. Der sker så at sige et alment bevidsthedsskred. Det samme skete, da det for snart 100 år siden blev forbudt ægtemænd at slå deres hustruer. Der blev raset imod loven, men ikke én af dens vrede modstandere foreslog nogensinde den ægteskabelige revselsesret genindført.

 

Som forskningen samstemmende viser, er der en sammenhæng mellem en streng og straffende børneopdragelse og udvikling af aggressivitet og kriminalitet. Man kunne på den baggrund antage, at den større tolerance over for indvandrere i Sverige sammenlignet med Danmark kunne have sammenhæng med mindre anvendelse af vold i børneopdragelsen i Sverige.

 

Litteratur

 

Gershoff, E.T. (2002) Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4): 539-579.

 

Palmérus, K. & Scarr, S. (1995) How Parents discipline young Children. Cultural Comparisons and Individual Differences. Paper fremvist på symposiet "Policy, Punishment and Parenting. Parental beliefs and Practices in the United States, Sweden and Canada".