12. Opdragelse og senere psykisk sundhed

Vi har i bogen vist, at der er klar sammenhæng mellem afvisning, overbeskyttelse, mangel på varme og straf i barndommen og senere psykisk sygdom og kriminalitet, men hvad nu, hvis vi ser på, hvordan "almindelige" voksne husker at være blevet opdraget?

 

Lad os her se på to ret store og grundige undersøgelser:

 

Tyske forskere ville undersøge, hvad der karakteriserede almindelige voksnes opdragelse. Men hvordan finder man almindelige voksne? De valgte en praktisk og rimeligt objektiv afgrænsning, idet de krævede af deres informanter, at de aldrig måtte have været under psykologisk eller psykiatrisk behandling.. I undersøgelsen deltog herefter 540 "almindelige" tyskere.

 

Hovedresultatet var, at forældrenes emotionelle varme over for barnet beskyttede mod udvikling af psykiske problemer (Richter m.fl. 2000).

 

I en tidligere erindringsundersøgelse af 200 voksne uden behandlede psykiske lidelser fandt man for de deltagende mænds vedkommende ingen signifikante sammenhænge. Men for kvindernes vedkommende var det anderledes:

 

  • Der var sammenhæng mellem neurotiske træk og skyldfremkaldende opdragelse, ikke mindst verbal vold og afvisning
  • De kvinder, der erindrede at have haft tolerante fædre, havde oftest ingen neurotiske træk
  • Hvor fædrene erindredes som afvisende og mødrene som udskammende, havde kvinderne en høj score på "the psychoticism scale"
  • Hvor forholdet til fædrene oplevedes som kompliceret, var kvinderne ofte præget af uligevægt med voldsomme følelsesmæssige udsving.

 

Forfatterne konkluderer sådan:

 

Graden af psykopatologiske træk i kvindens personlighed hænger sammen med oplevede negative opdragelsestræk som skyldspåførsel, udskamning, afstraffelse og overbeskyttelse.

 

Som det fremgår, er ikke mindst forholdet til faderen vigtigt for kvindens psykiske udvikling.

 

Litteratur

 

Benjaminsen, S. m.fl. (1984) Memories of Parental Rearing Practices and Personality. Acta psychiatrica, 69: 426-434.

 

Richter, J., Eisemann, M. & Richter, G. (2000) Temperament, Character and Perceived Parental Rearing in Healthy Adults: Two Related concepts? Psychopathology: International journal of descriptive psychopathology, 33(1): 36-42.