10. Angst og fortrængning

Straf er en traumatisk erfaring for barnet. Det gør ondt at blive slået eller skældt ud, i ganske særlig grad, hvis det er forældrene, der straffer. Et barn har brug for forældrenes velvilje. Den er af eksistentiel betydning, og den udgør grobunden for barnets følelse af sikkerhed. Bringer gentagen straf barnet i tvivl om denne velvilje, mister det så at sige fodfæste i livet og gribes af angst. Derfor oplever man også, at straf, ligesom andre traumatiske oplevelser, fortrænges af barnet. Denne sammenhæng er vigtig at huske, når mange voksne beskriver straf i deres barndom som noget positivt. Den positive erindring af straf er intet andet end en fortrængning af en negativ følelse, som har været så intens, at den må fornægtes (Bettelheim 1985).

 

Litteratur

 

Bettelheim, B. (1985) Punishment Versus Discipline – A Child can be expected to behave well only if his Parents live by the Values they teach. The Atlanctic Monthy (november 1985).