Kan det lade sig gøre at opdrage sine børn

- uden at skælde dem ud bare engang imellem?


Bogens intention

Erik Sigsgaard prøver i denne bog at besvare nogle af de mange spørgsmål, som forældre og personale i daginstitutioner har stillet ham under hans mange foredrag rundt om i landet. Derimod øser Erik Sigsgaard af et langt livs erfaringer, både som børneforsker og privat far, og viser gennem historier om samlivet mellem børn og voksne, hvordan og hvorfor det nogle gange går galt, men især hvordan man kan få det til at fungere på en respektfuld og anerkendende måde.

 

Målgruppe

 Bogen er skrevet direkte til forældre i et enkelt og ligefremt sprog, men også pædagoger og lærere og andre, der beskæftiger sig med børn, kan have glæde af at læse med.

 

Bogens bagside 

Hvad er det her for en bog? Ja, man kan sige, at den handler om opdragelse, eller måske er det bedre at sige, at den handler om forholdet mellem børn og forældre. Kernen i den er historier om børn og forældre, men der er også historier om børns forhold til andre børn og til andre voksne. Er det ikke at overdrive lidt at skrive en hel bog om skældud? Livet i familien handler da også om andet. Ja, det gør det da, og bogen handler derfor også om meget andet. Men skældud er en slags budbringer om, hvordan forholdet i det hele taget er mellem familiens medlemmer. Med sin forrige bog Skældud var Erik Sigsgaard med til at sætte fokus på skældud i institutioner og skoler. Den var egentlig skrevet til fagfolk, men blev også læst af mange forældre, og fl ere af dem har siden opfordret Erik Sigsgaard til at følge den op med en bog, der i højere grad henvender sig til forældre. Resultatet ser du her. I Skæld mindre ud fortæller Erik Sigsgaard om, hvordan samlivet i familien mellem børn og voksne kan gribes an, så brugen af skældud mindskes eller måske næsten overfl ødiggøres. Bogen rummer en mængde både "gode" og "dårlige" historier om børn og voksne og giver en række overordnede råd om, hvordan man kan gribe livet med børnene an.

 

På denne side finder du en liste over fakta, referencer osv. til de forskellige dele af bogen. De er gengivet på siden, men hvis du vil printe dem ud og de skal ligne bogen, kan du bruge denne pdf-udgave (højreklik her og vælg gem).

Klik her for at købe bogen