Supplerende materialer

På denne side får du adgang til forskelligt supplerende materiale til Den tværprofessionelle praktiker, som der henvises til i bogen. Siden vil løbende blive justeret og opdateret.


Du finder her de politiske baggrundsnotater for indførelsen af det tværprofessionelle element i de pædagogiske uddannelser, hhv. Undervisningsministeriets notat om samarbejdsrelationer mellem pædagog- og læreruddannelsen og BUPL’s og Danmarks Lærerforenings fælles udspil om sammenhængen mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Desuden kan du finde Børnelinealen, som ligeledes omtales i bogen, i sin fulde udstrækning.


Politiske baggrundsnotater fra UVM og BUPL.


Børnelinealen kan hentes her.


Case til Børnelinealen kan hentes her.


Bogens figurer i PowerPoint kan hentes her.


Procesmodeller til inspiration kan hentes her.