Forberedelsesark

Arket udfyldes af den lærer, der skal gennemføre aktionen, og afleveres til observatør(erne), inden timen starter.