Eksempel på disposition for didaktisk samtale

Disposition for en didaktisk samtale


Første del: Den konkrete undervisningssituation

 • En af observatørerne interviewer den lærer, der har undervist:
  Undervisningsforløbet: Hvad ville du opnå med det konkrete undervisningsforløb?

  Aktioner: Hvilken aktion eller aktioner blev sat i værk – og med hvilket formål?

  Iagttagelser: Hvad gjorde du? Hvad gjorde eleverne? Hvordan tror du eleverne oplevede det?

  Refleksioner: Hvilke overvejelser giver det anledning til?

 • Input fra observatører: Iagttagelser og refleksioner i forhold til problemstillingen og aktionen eller aktionerne.

 • Input fra teamet: Refleksioner i forhold til det beskrevne forløb og iagttagelserne.

 

Anden del: Refleksioner over generelle aspekter ved problemstillingen og aktionerne

 • Teamet udvælger en pointe, et aspekt ved problemstillingen eller en interessant iagttagelse fra samtalens første del, det kan være meningsfuldt eller interessant for alle at diskutere.

 • Fælles refleksion i teamet over disse iagttagelser:
  Hvordan oplever vi hver især, at disse forhold kommer til udtryk i undervisningen?
  Hvilke grunde kan der være til det?
  Hvilke refleksioner giver det anledning til? evt.: Hvordan bidrager den læste litteratur til vores forståelse af disse iagttagelser?

 • Valg af nye aktioner: Hvilke nye handlinger (aktioner) vil vi sætte i værk? Hvorfor?

Tredje del: Opsamling:

 • Hvilke nye tanker om undervisning har dagens iagttagelser og samtalen vakt?

 • Aftaler: Hvem underviser næste gang, hvem observerer, hvem skriver referat? Er der relevant litteratur, vi vælger at læse?