At identificere og formulere en problemstilling

Et eksempel på en fremgangsmåde


 1. Individuel 5 minutters hurtigskrivning:

  • Hvad kunne det være interessant at arbejde med i din praksis (interessante iagttagelser, udfordringer, problemer)?

 

 1. Teamdrøftelse:

 1. Start med en runde, hvor hver lærer fremlægger forslag til mulige problemstillinger. De andre i teamet stiller kun opklarende spørgsmål.

 2. Diskuter de fremlagte forslag og udvælg den problemstilling, I kan være fælles om.

 3. Diskuter herefter med hinanden:
  Hvorfor er den valgte problemstilling interessant?
  Hvordan kommer problemstillingen til udtryk i praksis?
  I hvilke situationer?
  På hvilken måde arbejder I allerede nu med problemstillingen?