Repetition

Efter at have læst kapitel 6, kan du sammen med en makker reflektere over kapitlet ud fra nedenstående anerkendende feedback-mode, som er fra Birgitte Jepsens bog Coaching i praksis side 197.

 

Start øvelsen med individuelt at formulere min. 5 spørgsmål til hver kategori og coach efterfølgende din partner til at reflektere over artiklen.


Of course

Thank you 

Aha 

Yes 

 

Spørgsmål til Of course kan eks. lyde:

  • Hvad er du blevet bekræftet i?

 

Spørgsmål til Thank you-kategorien kan eks. lyde:

  • Hvilke gaver har du fået under din læsning?

 

Spørgsmål til Aha-kategorien kan eks. lyde:

  • Hvad har for dig været en øjenåbner i dette kapitel?
  • Hvilke nye indsigter fik du, som du kan tænke dette ind i egen organisation?

 

Spørgsmål til Yes-kategorien kan eks. lyde:

  • Hvad er fantastisk for dig at have læst?

 

Lav selv yderligere spørgsmål til de øvrige kategorier.