Opgave

Gå sammen i grupper à 5-6 deltagere og diskutér nedenstående spørgsmål.

 

  1. Hvad er de væsentligste pointer, iflg. Morgan, ved at anvende metaforer til at analysere en organisation?

  2. Hvilke organisatoriske forestillinger gør I hver især i forhold til metaforen om organisationen som et skattekammer? Reflektér først individuelt og del dernæst jeres overvejelser.

  3. Hvordan kan ovenstående forestillinger komme til udtryk i handlinger og evt. problemstillinger enten på leder- eller medarbejderniveau?

  4. Hvilke coach temaer kunne ovenstående metafor " organisationen som et skattekammer" give anledning til ?

  5. Hvis du med en metafor skulle beskrive egen organisation, hvilken metafor ville du da anvende?

  6. Hvordan ville du som coach bruge denne beskrivelse i forbindelse med coaching af en medarbejder fra virksomheden?