Appreciative Enquiry- spørgeguide til opdagelsesfasen og drømmefasen

I arbejder parvis og I skiftes til at interviewe. Hver person bliver interviewet i 20 minutter. Intervieweren tager noter, som skal bruges efterfølgende.

 

Fokusområde: Udforskning af det gode arbejde

 

Spørgeguide til det gode arbejde:

 

Opdagelsesfase:

 

 1. Fortæl om en arbejdssituation, hvor du virkelig synes, dit arbejde lykkedes?

 2. Hvad var det, der gjorde at dit arbejde lykkedes? Tænk på det, du selv gjorde, det du gjorde sammen med kolleger, det kolleger hjalp dig med m.v. Hvordan omstændighederne var omkring det, at arbejdet lykkedes?

 3. Hvordan var ledelsens rolle i forhold til, at dit arbejde lykkedes?

 4. Hvilke ingredienser skal der til, for at arbejdet er godt for dig- prøv bare at brainstorme på alt det, du kan komme på og også andre tilsvarende historier.

 5. Når tingene i særlig grad lykkes, hvad er det så, du selv gør anderledes?

 

Drømmefasen:

 

 1. Hvis du forestiller dig, at din arbejdsplads lagde vægt på at skabe den optimale arbejdsplads, hvordan ser dit arbejde så ud om to år?

 2. Hvad laver du? Hvem samarbejder du med? Hvordan løser I opgaverne. Hvad er det, der gør, at du trives rigtig godt?

 3. Hvad gør ledelsen for at understøtte den gode udvikling?

 4. Hvad er det for historier, I fortæller om det gode arbejde og de gode resultater, I når?

 5. Find selv på flere relevante spm.

 

Opsamling:

 

I er nu 6-8 personer sammen. Opgaven er at samle et kaleidoskop af de indtryk, I har fået fra jeres interview om, hvilke elementer der skal til, for at arbejdet er godt om 2 år. Jeres opgave går ud på at lave en fælles liste af områder, der fungerer godt - I behøver ikke være enige. Meningen er, at I laver et inspirationskatalog med overskrifter til de to andre grupper.

 

I øvelsen vælger 1 ordstyrer og 1-2 fremlæggere.

 

I har 30 minutter til opgaven.

 

Der kan for eksempel stå noget om:

 

 • Tid til kreativitet

 • Lydhør og koordinerende ledelse

 • Arbejde solo

 • Arbejde i team

 • Klare mål

 • osv.