Repetitionskonference

Vi har nu gennemgået 4 forskellige og alligevel sammenhængende læringsteorier.

Til følgende konference deles holdet op i 4 grupper. Hver gruppe fremlægger hovedpointerne i den læringsteori, de repræsenterer. Derudover skal gruppen kunne forklare, hvordan dens teori hænger sammen med mindst én af de andre teorier, og hvor den adskiller sig væsentligt fra denne teori.

Underviseren er ordstyrer på konferencen, som afsluttes med en fælles definition på god voksen læring og et blik ind i fremtiden. Her kunne for eksempel diskuteres:

Hvorfor bliver læring i stigende grad et "issue" på alle niveauer af organisationer i fremtiden? Hvordan vil det vise sig i den enkelte organisation og hvordan viser det sig i jeres i øjeblikket?[1] På hvilken måde kommer coaching til at spille en rolle for læringsforståelsen i fremtiden, tror I?

 


 

[1] Interesserede kan hente yderligere inspiration i Lars Qvortrup : Det lærende samfund, hyperkompleksitet og viden. Gyldendal 2001/2009