Coachværktøjer og kompetencer

Lav gerne denne opgave parvis.
 
 
Hvilke af de kompetencer, der står beskrevet i bogen, mener I er vigtigst, hvis I skulle prioritere 3? Begrund jeres valg.
 
 
Hvad mener I er forskellen på fokuseret og global lytning?
 
 
Når coachen er anerkendende, hvad gør hun?