Tjek din viden

 

Talrige pædagogiske forsøg har vist, at indlæringen bliver betydeligt forbedret ved, at man laver en selvkontrol af, hvad man har læst. Sammenhængen er vist i nedenstående figur:

 

 

 

 

Som det fremgår af kurverne, husker man bedre, hvis der sker en selvkontrol umiddelbart efter, at man har læst stoffet. Indlæringen bliver mere effektiv ved at foretage denne kontrol frem for passiv gennemlæsning af stoffet en ekstra gang.

 

Vi har vi udarbejdet dette testmateriale som en ”hjælp til selvhjælp” til støtte for indlæringen af indholdet i bogen Organisation – videregående uddannelse. Det er der flere grunde til:

 

Selvkontrol er som nævnt en aktiv form for læring, der i sig selv forbedrer indlæringen sammenlignet med den mere passive læsning af bogen.

Testresultaterne giver med det samme et overblik over, hvad du kan og ikke kan, således at du udelukkende kan koncentrere dig om det, du ikke kan.

Det virker normalt motiverende at få en tilbagemelding om opnåede resultater. Det er som nævnt også en forudsætning for at kunne forbedre præstationen.

Vi har alle et større eller mindre konkurrencemotiv, som vi udnytter i konkurrencen med os selv om at forbedre præstationen.

Det giver tryghed at kunne møde velforberedt op til undervisningen.

På grund af arbejde, rejseaktivitet eller udstationering er mange studerende mere eller mindre selvstuderende, således at de ikke kan følge undervisningen regelmæssig.

Systematisk brug af test i undervisningen frigør undervisningstid, som kan anvendes til inddragelse af erfaringer gennem diskussioner og opgaveløsning.

  

 

Til hvert kapitel i lærebogen er der udarbejdet

 

  • Sandt/falsk test
  • Kombinationstest

 

Formålet med sandt/falsk-testen er at kontrollere indlæringen af begreber og enkle sammenhænge. Testen består af nogle udsagn, der enten er rigtige eller forkerte. Det store antal udsagn, som hver test indeholder, giver tilsammen en bred dækning af kapitlets indhold.

 

De enkelte testopgaver er blandet, således at de ikke kommer i samme rækkefølge som indholdet i bogen. Det er med til at forbedre kontrollen af indlæringen.

 

Formålet med kombinationstesten er at kontrollere, om man har forstået hovedindholdet i teksten, idet de centrale nøgleord skal forbindes med korte sætninger eller udtryk. Det er nøgleordene, som binder stoffet sammen.

 

Endvidere findes der en række multiple choice test (flervalgsopgaver), der er placeret således, at du med passende mellemrum får kontrolleret og genopfrisket hovedindholdet i de kapitler, som det enkelte test dækker. Her skal du vælge det rigtige svar blandt en række alternative svarmuligheder.

 

Ved alle testtyper får du en tilbagemelding om, hvilke spørgsmål du henholdsvis har svaret rigtigt og forkert på. Ved de spørgsmål, som du har besvaret forkert, får du det korrekte svar. Det er ofte ledsaget af en uddybende forklaring, der yderligere forstærker indlæringen. Det er derfor vigtigt, at du besvare alle spørgsmål, selv om du føler dig usikker. Ud fra et læringssynspunkt er et forkert svar med andre ord bedre end intet svar.

 

Det korrekte svar knytter sig til den måde, som stoffet er behandlet på i lærebogen. Et forkert svar i en test kan således ud fra en anden opfattelse eller ud fra en anden måde at behandle stoffet på være faglig rigtig.