Forfatterpræsentationer

Henrik B. Sørensen er ph.d. og lektor i organisationsteori ved Aarhus Universitet. Han har beskæftiget sig med organisatoriske og strategiske problemstillinger i både teori og praksis. Henrik er medforfatter til en række bøger inden for organisationsteori og han har leveret en række bidrag til bøger og artikler. Desuden har han undervist i fag som organisation, ledelse, strategi, Human Ressource Management og kvalitativ metode.

Kai Hansen er cand. merc. og tidligere studielektor ved CEU Herning. Han har mange års undervisningserfaring i organisation og ledelse ved akademiuddannelserne og ved HA- og HD-studierne. Kai Hansen har endvidere arbejdet som projektleder og udviklingskonsulent for undervisningsministeriet. Han er forfatter og medforfatter på en lang række bøger inden for organisation, ledelse, økonomi, logistik og pædagogik.

Asbjørn Heide er cand.merc. og tidligere direktør for Herning Handelsskole og administrator ved Handelshøjskolen i Herning (nu Aarhus Universitet). Han har mange års undervisningserfaring i organisation, personaleledelse og personaleadministration ved HA- og HD-studierne. Professor h.c. ved Ivanovo State University, Rusland. Asbjørn Heide har arbejdet som rådgiver og underviser ved universiteter i Rusland og Uzbekistan. Han er medforfatter og redaktør på en række bøger indenfor organisation, ledelse og transport.

Pia Lindkvist Knærkegaard er cand. merc. jur. og har BA-tilvalgsfag i almen psykologi. Hun er partner / udviklingskonsulent på Center for virksomhedsudvikling i Aalborg. Hendes interesse og arbejdsområde er fokuseret omkring organisationsudvikling og ledelse. Pia har tidligere arbejdet både i den offentlige og private sektor og har publiceret bøger om emnet iværksætteri.