Læs om genrer

Fiktion
Definition
Fiktion betyder, at noget er opdigtet. Når en forfatter skriver fiktion, bruger han sin fantasi, og han må godt lyve hurtigere, end en hest kan løbe.

Beskrivelse
Fiktionsteksten er opdigtet. Den er skabt af forfatterens fantasi. Nogle gange fortæller forfattere fantasifulde historier om drager og små mærkelige rummænd. Andre gange fortæller de realistiske historier om almindelige børn i almindelige byer.

Når du læser fiktion, skal du ikke tænke på, om personerne findes i virkeligheden, eller om det der sker, er sandt. Det kan ikke betale sig at lede efter Pippi Langstrømpe eller Harry Potter, for de findes ikke i virkeligheden. De findes til gengæld i fiktionen, hvor du også befinder sig, når du læser eller selv digter historier.

Fiktionstekster giver dig oplevelser.

Eksempler på fiktion er eventyret, myten, romanen, digtet.

 

Digt
Definition
Digte er skrevet i korte linjer. De har ofte rim og rytme. Digte er gode til at beskrive følelser og stemninger. Et digt er fiktion.

Beskrivelse
Digte ser anderledes ud end andre tekster. Deres linjer er ofte korte, og så er de inddelt i strofer. En strofe er et antal linjer, der står sammen. Nogle digte har kun en strofe, mens andre har rigtig mange.

Ofte leges der med sproget i digte. De kan fx have rim og rytme. Ord kan sættes sammen, fordi det lyder sjovt. Eller der kan bruges billedsprog, som sætter gang i tanker og fantasi, og som beskriver fx en følelse ved at knytte et særligt sprogligt billede til. ”Blafrende hjerte” eller ”Galoperende vrede” er eksempler på billedsprog.

Digte er gode til at beskrive en stemning, en følelse og vores oplevelse af verden omkring os.

 

Sang
Definition
En sang er en tekst, der er sat musik til. Teksten er ligesom et digt skrevet i korte linjer. Sangtekster har rim og rytme. En sang hører under fiktion.

Beskrivelse
En sang er en kort tekst, der synges og er sat musik til. Sangteksten minder meget om digtet. Den er skrevet i korte linjer og har rim og rytme.

Der findes mange forskellige former for sange. Et eksempel er salmen, som oftest synges til højtider og i kirken.

Et andet eksempel er rap. Rap betyder at snakke i amerikansk slangsprog. En rap fremføres taleagtigt og har rim og en ensartet rytme.

 

Roman
Definition
En roman er en lang historie. I romanen følger man en eller flere personer over en længere periode – nogle gange et helt liv. En roman er fiktion.

Beskrivelse
En roman er en lang historie i bogform. Personerne i romanen er oftest opdigtede, men de kan også være virkelige personer som afdøde konger eller fæle forbrydere. En stor del af historiens handling vil dog være opdigtet af forfatteren.

I en roman følger man en eller flere personer, ofte gennem flere år. I romanen lærer man personerne rigtig godt at kende, fordi man oplever dem i mange forskellige situationer og får at vide, hvad de tænker og føler. Derfor kan man godt blive helt vemodig, når man bliver færdig med en roman. Hvis den er god, selvfølgelig.

Der findes mange forskellige slags romaner, fx: kriminalromanen, kærlighedsromanen, ungdomsromanen og den historiske roman.

 

Eventyr
Definition
Eventyret er en kort fortælling med et overnaturligt eller fantastisk indhold. Eventyret begynder ofte med ordene ”Der var engang…”. Eventyr er fiktion.

Beskrivelse
Mange eventyr begynder med ordene ” Der var engang…”

Ofte ånder alt fred og idyl i eventyrets begyndelse, men snart sker der noget, som ødelægger idyllen.

Personerne i eventyr er ikke almindelige personer – det er typer som prinsesser, onde stedmødre, glubske ulve og forheksede prinser. Det kan også være dyr eller ting, som taler og tænker ligesom mennesker.

Der er ofte kamp mellem det gode og det onde i eventyr. De onde personer har magiske kræfter. De gode er ofte kloge og snedige. Ellers får de hjælp af overnaturlige væsner som feer eller små mænd.

Eventyr blev oprindeligt fortalt mundtligt. Først omkring år 1800 begyndte man at skrive dem ned. En af de mest kendte og populære eventyrdigtere var H.C. Andersen, som levede for 200 år siden i Danmark. H.C. Andersen omskrev flere af de gamle eventyr (fx Klods-Hans). Hvor mange af H.C. Andersens eventyr kender du?

 

Myte
Definition
En myte er en fortælling om altings tilblivelse og om gudernes og guddommelige heltes liv og færden. En myte er fiktion.

Beskrivelse
Myter er oprindelig mundtlige fortællinger, som skulle forklare altings tilblivelse og fortælle om gudernes liv. Der optræder guder, helte med stor styrke og uhyggelige uhyrer i myter. Myter findes i alle kulturer.

Nogle myter kaldes skabelsesmyter. De handler om, hvordan jorden og universet blev skabt af guddommelige kræfter.

Andre myter kaldes heltemyter. De handler om gudernes kampe mod onde magter, men også om deres kampe mod hinanden. En meget berømt helt er Odysseus. Han kæmpede i den Trojanske krig.

I myterne findes der tre verdener: gudernes verden, menneskenes verden og det ondes verden.

Mennesker og guder, og guder og dyr kan godt få børn sammen i myter. Et eksempel på det er uhyret Minotaurus. Han var halvt menneske, halv tyr, fordi hans mor havde fået ham med en hvid tyr, som hun var meget forelsket i. Et andet eksempel er den enøjede kyklop Polyfemos. Han var søn af havguden Poseidon.

 

Robinsonade
Definition
En robinsonade er en historie om at strande på en øde ø. En robinsonade er fiktion.

Beskrivelse
En robinsonade er en historie om en persons oplevelser på en øde ø. Robinsonaden har fået sin navn fra romanen om Robinson Crusoe, som efter et skibbrud strander på en øde ø i Stillehavet og må forsøge at overleve.

I nogle robinsonader er flere personer strandet sammen. Også her handler det om, hvor svært det er at klare sig på en øde ø.

Fakta
Definition
Fakta henviser til noget virkeligt og konkret i verden. Fakta betyder, at der fortælles om noget, som er sandt og gyldigt.

I faktateksten finder du fakta og oplysninger om mennesker og verden - ikke fantasi og opspind.

Beskrivelse
En faktatekst fortæller om faktiske forhold i den virkelige verden. Når du læser en faktatekst, skal du kunne stole på det, du læser. Kan du ikke det, føler du dig snydt. Forstil dig, at du bager en kage efter en opskrift i en kogebog, og at den fortæller dig, at kagen skal bages på 300 grader i tre timer, så din kage ender med at blive kulsort og hård som en brosten. Eller at en journalist i tv-avisen fortæller, at Danmark skal være vært for OL, selvom det ikke passer…

Fakta-teksten giver dig oplysninger.

Der findes mange former for faktatekster. Nogle skal holde sig tættere på virkeligheden end andre.

 

Avisartikel
Definition
En avisartikel er en tekst, som står trykt i en avis. Avisartiklen handler om forskellige emner i virkeligheden. Avisartiklen er fakta.

Beskrivelse
En avisartikel står trykt i en avis. Den kan handle om alle mulige emner inde for fx politik, skole, sundhed og kultur (mode, musik).

Avisartiklen er skrevet af en journalist, som forinden har undersøgt sagen nøje og interviewet nogle vigtige personer. Journalisten må ikke lyve eller selv finde på. Hun skal fortælle om det, der sker i virkeligheden. Gør hun ikke det, kan hun miste sit arbejde.

I avisartikler må journalisten normalt ikke skrive, hvad hun selv mener.

 

Brev
Definition
Et brev er en skriftlig meddelelse, ofte sendt i en konvolut. Brevet er fakta.

Beskrivelse
Et brev er en skriftlig tekst, som man sender eller giver til hinanden af forskellige grunde. Der findes formelle breve, som dem vi modtager fra banken og tandlægen, og så er der de personlige breve, som vi skriver til hinanden, fordi vil fortælle hinanden noget.

I dag bruges sms og mail ofte i stedet for både brevet og telefonen. At sende mails til hinanden er blevet en moderne form for brevskriveri.

Breve kan benyttes til at fortælle om oplevelser til gode venner og familie, hvis man er væk hjemmefra. Nogle skriver breve til hinanden, når de har svært ved at få noget sagt. Fx at de er ulykkeligt forelskede.

 

Dagbog
Definition
En dagbog er en bog, hvori man dagligt skriver, hvad man oplever. Dagbogen er fakta.

Beskrivelse
Beskrivelse: I en dagbog skriver man, hvad man oplever dagligt. Dagbogen er normalt meget privat, fordi der står alt om personens inderste følelser og tanker.

Der indledes ofte med ordene ”Kære Dagbog…”.

Nogle menneskers dagbøger er blevet trykt efter deres død, så alle kan læse dem. Det er blandt andet tilfældet med pigen Anne franks dagbog, som hun skrev i sit skjulested under nazisternes jødeforfølgelse. Også dele af H.C. Andersens dagbøger er blevet læst efter hans død.

Nogle forfattere har valgt at skrive historier som en dagbøger. Så kan vi læse om de opdigtede personers tanker og oplevelser på en måde, som virker meget livagtig. Er personen i historien opdigtet, er teksten dog fiktion.

Opskrift
Definition
En opskrift er en forklaring på, hvordan noget skal laves. Et eksempel er madopskriften. En opskrift er fakta.

Beskrivelse
I en opskrift kan man læse, hvordan noget skal laves. Fx pandekager eller en gryderet. Opskriften skal være meget nøjagtig og klar i sin beskrivelse. Ellers kan den ikke bruges. Det er ikke nok at vide, at der skal mel i pandekagedejen – opskriften skal fortælle præcist hvor meget mel, der skal i.

Ofte vil der også stå, hvor lang tid der skal bruges.