LÆS LITTERATUR MED FORSTÅELSE
Guide til en inkluderende undervisningsmetode
Nina Berg Gøttsche og Helle Bundgaard Svendsen
ISBN: 978-87-0208-567-9
1. udgave, 1. oplag 2014
© 2014 Gyldendal A/S, København
Forlagsredaktion: Kirsten Buhl og Astrid Ravn Skovse
Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Mette Plesner
Illustrationer: © Colourbox

www.gyldendal-uddannelse.dk