Forfatternes forord

Bogen Læs litteratur med forståelse bygger på et forsknings- og udviklingsarbejde foretaget i 2012-2013 med det formål at øge forståelsen af litterære tekster hos elever med læseforståelsesvanskeligheder. Gennem en eksplicit og struktureret litteraturundervisning med afsæt i forskningsbaseret viden om læsning, læseforståelse og litteraturpædagogik blev eleverne i stand til selv at udvælge og anvende relevante læseforståelsesstrategier på litterære tekster, som tidligere var uden for deres rækkevidde (Gøttsche og Svendsen in press). 


På den baggrund har vi udviklet materialet som afsæt for en undervisningsmetode, der skal øge elevernes forståelse af litterære tekster. Metoden sigter særligt mod at inkludere de elever, der ikke af sig selv får øje på, hvad det er, den gode læser gør under læsningen; de elever, der ikke af sig selv udvikler gode læseforståelsesstrategier. Disse elever kan støttes gennem en eksplicit undervisning med det formål at give alle elever en stemme i fortolkningsfællesskabet. Undervisningsmaterialet understøtter således intentionen bag Forenklede Fælles Mål i dansk. 


Helle Bundgaard Svendsen og Nina Berg Gøttsche