Om Fandango

Fandango - Vinkler på dansk

• Går i dybden med genrer, teksttyper og udtryksformer
• Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik
• Sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer
• Inddrager meningsfuld evaluering
• Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling

 

Moderne ungdomslitteratur
Med Fandango 7-9  føres Fandango-systemet op i udskolingen. Fandango er kendt for sin nytænkende litteraturundervisning, og her i udskolingen er det især den moderne ungdomslitteratur, der sættes i spil. Men der er også fokus på nye medier (bl.a. film, sociale medier, websites, blogs og soundslides) og på kanonlitteratur, intertekstualitet og periodelæsning.

 

Arbejdsformer
Eleverne arbejder varieret med materialets tekster. Dialogen er i centrum. Den kvalificeres gennem forberedende arbejde i par og mindre grupper og får luft under vingerne, når grupperne sættes sammen i nye konstellationer, eller man mødes i en klassesamtale. Arbejdsformerne er inspireret af CL, tilpasset den danske tradition for dialogisk litteraturundervisning.

 

Læseundervisning
Det er vigtigt, at der løbende arbejdes med læseforståelse – også i udskolingen. I Fandango 7-9 er brugen af relevante læseforståelsesstrategier integreret med litteraturundervisningen. Arbejdet med teksterne forløber i en vekselvirkning mellem At læse og forstå og At analysere og fortolke. Dermed sikres det, at læseforståelsesarbejdet bliver meningsfuldt og giver umiddelbart udbytte, når teksterne skal analyseres og fortolkes.

 

Skriveundervisning
I Fandango til udskolingen integreres litteraturundervisningen med undervisning i skriftlig fremstilling. Dels undervejs i arbejdet med teksterne/værkerne i par, i grupper eller alene og dels i et særskilt afsnit sidst i hvert kapitel. Her skriver eleverne i udvalgte genrer/teksttyper, som styrker deres skriftsproglige færdigheder frem mod afgangsprøven.

 

Lærervejledning
I lærervejledningerne til Fandango 7-9 finder du dels en generel introduktion til Fandango til udskolingen, dels grundig vejledning til arbejdet med de enkelte kapitler og tekster i grundbøgerne. Der er henvisning til relevante mål fra Fælles Mål 2015 og forslag til læringsmål til alle kapitler. Desuden forslag og inspiration til analyse og fortolkning af grundbøgernes tekster og hjælp til at åbne de mest krævende af opgaverne for eleverne.


Læse/skriveguide
Til grundbogen hører en læse/skriveguide (et arbejdshæfte). Heri støttes elevernes læsning og analyse af teksterne med forskellige notatark. Eleverne arbejde både alene og sammen i læse/skriveguiden. Der kommer styr på tankerne, og de fælles samtaler bliver mere fokuserede og kan foregå på et højere niveau.

 

i-bog
Til hver grundbog findes en i-bog. i-bogen er en digital udgave af den fysiske bog tilført forskellige resurser. I i-bogen ligger et ekstra undervisningsforløb til nogle af kapitlerne og en ekstra analysetekst til hvert skriftlig fremstillings-afsnit. Der er desuden links til diverse relevante sites på nettet. I i-bogen ligger også skriv- og printbare pdf’er af læse/skriveguidens notatark, og eleverne kan tage noter i den integrerede notesbog.

 

Lyd
I i-bøgerne findes syntetisk tale. Denne fungerer bedst på rene tekststykker, hvor der ikke er grafiske elementer og fx punktopstillinger. Funktionen er nok allermest brugbar til hjælp ved læsning af enkeltord, der volder problemer.

Marker det tekststykke, der ønskes oplæst, og klik på Læs op. Man kan også få en hel side læst op ved at klikke på oplæsningsikonet til venstre i den nederste bjælke.