Materialets formål

Materialets formål er, at eleverne bruger og udvikler
 • deres ordforråd gennem læsning af flere forskellige skøn- og faglitterære genrer (ordforrådets bredde). 
 • deres viden om ords betydning, når de optræder i nye sammenhænge (ordforrådets dybde). Det betyder bl.a., at eleverne skal blive bevidste om sammenhængen mellem sproget som system og sproget i funktion. Det gør de f.eks. ved at 
  • undersøge og tale sammen om, hvordan udvalgte ord, deres opbygning, placering og indbyrdes sammenhæng i teksten har betydning for forståelsen af teksten.
  • sammensætte ord og sætninger på flere måder og opnå indsigt i, hvordan de nye sproglige helheder kan ændre og nuancere tekstens betydning. 

Oversigt over tekster og fokusområder

Elevernes arbejde med SPOT på ord tager udgangspunkt i 18 tekster i forskellige genrer.

 • Bogen er inddelt i 4 kapitler
  • Ords elementer
  • Ords betydning
  • Ord i sætningen
  • Ord i teksten
 • Samt et afsluttende evalueringskapitel
  • Brug din viden

De 5 kapitlers fokusområder fremgår af denne oversigt:


Kapitel 1: Ords elementer

Fokus

SPOT på

Tekst

Genre

Fonemer

Rim og rimdele

R- forbindelser

En brand mand fra Prag

Limerick (digt)

Konsonantklynger

Sprængt hval

2 berettende fagtekster

Morfemer

Sammensatte ord

Bryster med birkes

Novelle

Afledninger:

 • Efterstavelser
 • Forstavelser

Ridebanespringning

Jordskælv

2 forklarende fagteksterKapitel 2: Ords betydning

Fokus

SPOT på

Tekst

Genre

Synonymer

Samme betydning

- forskellige ord 

To

Novelle

Homonymer

Samme ord

- forskellig betydning

Gode ben

Novelle

Udråbsord, idiomer og slang

Særlige sproglige udtryk

Hvad snakker de om?

Dialog

Metaforer

Billedsprog med    

 • direkte sammenligning
 • besjæling
 • tingsliggørelse
Flyskræk NovelleKapitel 3: Ord i sætningen

Fokus

SPOT på

Tekst

Genre

Sætningens opbygning

Hel- og ledsætninger

Leddenes rækkefølge

Hvordan Kanin skaffede ild til sit folk Legende
Sammenhæng mellem ordene

Gentagelser

Over- og underbegreber

Helheder og dele

Kære dagbog Dagbog
Ordpar

Ordpar der

 • er synonymer
 • er antonymer
 • supplerer hinanden
 • er rim
 • kun findes i ordpar
 • er metaforer
Det ene eller det andet? EssayKapitel 4: Ord i teksten

Fokus

SPOT på

Tekst

Genre

Særlige ord

Ord i skønlitteratur

De tre brødre

Fortælling i fire genrer

Gamle ord

Brev fra en stalddreng

Brev

Ord i faglitteratur

Bestemmelse af svampe Instruerende fagtekst
Hvad binder ordene sammen?

Sideordningsbindeord

Man skal kunne tåle at se blod Artikel
Underordningsbindeord Kongen af pop BiografiKapitel 5: SPOT

Fokus

SPOT på

Tekst

Genre

Brug din viden

Handling

Personer

Indhold

Spot på (m)ord Kriminovelle