Om genreserien

Genreserien er appellerende bøger til mellemtrinnets litteraturundervisning.

Hver bog indeholder tekster i én skønlitterær genre.   

De tilhørende opgaver bygger på en moderne litteraturpædagogik, hvor det mundtlige og skriftlige arbejde hænger tæt sammen.

 

Overordnede mål

 

De overordnede mål med Genreserien er klare:

 

  • Teksterne appellerer til eleverne, så de får lyst til at læse videre - ikke kun for skolens skyld, men også for deres egen fornøjelses skyld.
  • Fokus er på forståelsen af det læste - eleverne skal opnå litterær kompetence og kunne bruge de faglige begreber.
  • Eleverne får indarbejdet en aktiv læsestrategi.

 

Genrekendskab og læseforståelse

 

Serien er bygget op som en række bøger om forskellige skønlitterære genrer, fordi der er en klar sammenhæng mellem genrekendskab og læseforståelse. Undersøgelser har vist, at børns læseforståelse ikke er noget, der kommer af sig selv. Tidligere har man ment, at hvis afkodningen fungerer – så forstår man også det læste - men så enkelt er det ikke. Derfor er vi nødt til at have forståelsen i fokus - og så er det naturligvis ikke ligegyldigt, hvilke tekster vi anvender.

 

Teksterne

 

Foruden kravet om, at teksterne skal appellere til målgruppen, må de – hvis forståelsen skal være i fokus - også nødvendigvis have en vis åbenhed – være af en karakter, så de ikke forklarer sig selv så meget. Da netop denne åbenhed ligger i megen af den nyere børnelitteratur, er de fleste tekster forholdsvis nye – og inviterer til dialog og giver mulighed for individuelle udlægninger. Der er moderne tekster af bl.a. Louis Jensen, Kim Fupz Aakeson, Hanne Kvist, Josefine Ottesen, Søren Jessen, Peter Mouritzen og Lene Kaaberbøl.

 

Logskrivning

 

For at få dialogen i spil anvendes logskrivning. Mens teksterne læses i bogen, reflekteres over det læste i en logbog – en aktiv læsestrategi. Logskrivningen danner udgangspunkt for den efterfølgende dialog, og gennem denne dialog kommer eleverne videre i deres forståelse af det læste.

 

Opgaverne

 

Eleverne skal lære om de forskellige genrer ved at læse gode tekster – og efterfølgende diskutere det læste – men også ved hele tiden selv at skrive med i genrerne. Derfor er der løbende opgaver, hvor eleverne selv prøver kræfter med de genrekoder og virkemidler, som de har set de "rigtige" forfattere demonstrere i de gode teksteksempler. Da teksterne er åbne og med mange tomme pladser, er der et stort litteraturpædagogisk potentiale i at lade børnene udfylde disse tomme pladser; altså digte med. Denne meddigtning er et led i forståelsesprocessen og ikke bare et smart metodetrick for at variere undervisningen. Der er mange kreative opgaver i bøgerne – opgaver, hvor børnene skal tegne, dramatisere, skifte genre osv. Men det er ikke kreativiteten som sådan, der er målet i sig selv. Målet er altid noget danskfagligt, for i opgaverne er danskfaglige termer som komposition, synsvinkel, fortælleforhold altid indbygget.

 

Køb bøgerne

 

Klik på Genreserie-logoet øverst på denne side for at læse om eller bestille serien via Gyldendals e-butik. Eller klik på bogomslagene herunder for at læse om bøgerne enkeltvis.