Ideer og inspiration

Reklamespot for Kanongode fortællinger

Klassen deles i grupper, som hver i sær laver deres forslag til et reklamespot for Kanongode fortællinger. Brug fremgangsmåden under Videoproduktion

Klassen kårer den bedste reklamevideo.


Moderne folkevise

Sorten Muld har omskrevet Valravnen til teksten Ravnen og sat musik til. Sangen findes på MARK II udgivet på Sony Music 1997.

Ravnen er meget kortere end Valravnen og nyere i sit udtryk - fx er ordet krank blevet til ond.

Klassen deles i par eller grupper, som får til opgave at forkorte og omskrive Valravnen til moderne dansk. Eleverne kan vælge musik, som de synes passer til deres tekst.

Sammenlign elevernes tekst med Ravnen. Til sidst afspilles Ravnen med Sorten Muld (eller musikvideoen ses.

Musikvideoen Ravnen findes på Danske Musikvideoer 3 udgivet på GeGe Forlag 2000.).

 

Musikvideo eller powerpoint med udgangspunkt i folkeviser

Producér musikvideoer eller powerpoint med udgangspunkt i udvalgte folkeviser, som klassen arbejder med, synger og indspiller og bruger som lydside.

Hertil produceres billedside.

 

Oplæsning med oplysningstiden

Oplæsning/fortælling med udgangspunkt i passager fra Niels Klims underjordiske rejse.

Udvalgte passager fordeles blandt eleverne, som øver sig i at læse op/fortælle. Dette filmes eller optages på båndoptager, så den enkelte har mulighed for at høre sig selv og forbedre intonationen.

Lav evt. tomandsgrupper, hvor den ene læser op, og den anden laver lydkulisse. Overvej fx tromme, triangel, tuden i et horn, raslen med papir osv.

Kostymer og rekvisitter er vigtige. Passagerne filmes i rækkefølge - vælg en kameramand m/k.

Til sidst skal alle de medvirkende filmes. Klassen ser produktionen og giver respons til gruppen. Brug responsgrupper.

 

Powerpointpræsentation Min Verden

I emnet om romantikken har eleverne stiftet bekendtskab med nationalromantikken og fædrelandssange.

I dette forløb skal eleverne sætte fokus på egen verden og udarbejde en powerpoint.

Eleven/gruppen skal forestille sig, at der kommer besøg fra en anden ende af landet. Hvad vil man gerne vise frem? Der skal være nøjagtig 10 billeder i præsentationen. Yderligere krav kan være:

  • Indsæt speak, musik eller lydeffekter i præsentationen.
  • Lav en grundig research, så det er det helt rigtige, der bliver filmet/fotograferet.

Når eleverne/grupperne har vist præsentationerne, skal der vælges et antal billeder ud til en fælles præsentation. Den kan fx bestå af 2 dias fra hver præsentation, eller der kan vælges 20 af de bedste.

 

Rap om Vores Verden

Lav en fælles brainstorm i klassen med overskriften Vores Verden. På baggrund af brainstormen laver eleverne i mindre grupper deres egen rap om Vores verden. Hertil kan der laves en powerpointpræsentation som billedside.

 

Danmarkssange/tekster/turistfilm m.m.

Halfdan Rasmussen, Kim Larsen, Østkyst Hustlers, Dan Turéll og Bertel Haarder har alle skrevet lyriktekster om Danmark. Læs teksterne og diskuter hvilket billede de hver i sær giver af Danmark?
Medbring turistfilm/brochurer om Danmark fra det lokale turistbureau. Diskuter, hvilket billede de giver af Danmark. Lad eleverne lave deres egne lyriktekster om Danmark. Sæt musik til og producer evt. en film eller en brochure til en bestemt målgruppe.

 

Flere idéer til romantismen

  • Stumfilm med musik på baggrund af Christian Winthers Een.
  • Powerpointpræsentation med musik på baggrund af Christian Winthers Een.
  • Powerpointpræsentation med kærlighedssymboler – sæt evt. musik til.
  • Collage, der signaler kærlighed.
  • Oplæsning af et af digtene – sæt musik til.
  • Musikvideo udarbejdes på baggrund af Jazzy og Peyks Hun stjæler mit hoved.

 

Flere idéer til realismen

 

  • Vælg et uddrag fra filmen Pelle Erobreren. Flyt historien til nutiden. Dramatisér og film den nutidige version.
  • Lav en musikvideo med udgangspunkt i Ole sad på en knold og sang.

 

Søgning på nettet

Søg - og du skal finde! Det er ikke altid så enkelt. Ofte finder eleverne ikke de rigtige svar, og de er tit alt for ukritiske i forhold til de informationer, de finder. Det er en god ide at bruge tid på at opkvalificere eleverne i søgning på nettet. Brug fx søgeguiden målrettet 7.-10. klasse på www.emu.dk

 

Rettigheder vedrørende brug af bl.a. af musik i undervisningen

Dette er en jungle, og reglerne ændrer sig hele tiden. Der findes flere hjemmesider, hvor du kan holde dig opdateret og sende mails med spørgsmål vedrørende ophavsret. Tjek fx www.copydan.dk og Kulturministeriets hjemmeside omkring ophavsret: www.infokiosk.dk.