I jeres arbejde med novellerne, skal I bruge nogle forskellige arbejdsark. Dem kan I finde her.ARBEJDSARK 1 / TOKOLONNENOTAT
ARBEJDSARK 2 / FEMKOLONNENOTAT
ARBEJDSARK 3 / FEMKOLONNENOTAT
ARBEJDSARK 4 / TANKEKORT
ARBEJDSARK 5 / TANKEBOBLER
ARBEJDSARK 6 / OVERFLADEKORT
ARBEJDSARK 7 / FIREKOLONNENOTAT
ARBEJDSARK 8 / HANDLINGSLINJE
ARBEJDSARK 9 / SANSEARK
ARBEJDSARK 10 / GØR-DET-SELV:
SKRIV EN NOVELLE