NYHED

RIGTIG DANSK  er et moderne intro- og begyndersystem til DU3 og Arbejdsmarkedsrettet Dansk

Som noget nyt i et begyndermateriale understøttes indlæring af ordforråd og talesprogsstrukturer af 49 videointerviews.
Her taler helt almindelige - og meget forskellige - mennesker 100% 'rigtig' dansk: autentisk, spontant og varieret.

I systemets omfattende grundbog indgår et narrativt element, hvor man følger en ung, spansk arbejdstager i hans
allerførste tid i Danmark og oplever mødet med nye mennesker og en anden kultur gennem hans øjne.

Til materialet hører også en i-bog, der er en onlineudgave af grundbogen, og som desuden giver let adgang til systemets
webindhold – ideelt til fx interaktive tavler og tablets.

Systemets opbygning giver rig mulighed for differentiering og gør Rigtig dansk særlig velegnet til hold med løbende optag.