Kolofon

© 2011 Gyldendal A/S, København

Redaktør: Marie Rehfeld

illustrationer: Bonnie Poulsen

Se kolofonen i i-bøgerne for information om rettighedshavere.

Print og fotokopier af indhold fra læremidlerne er belagt med CopyDan-vederlag.