Patient med traume

Patienthistorie

Søren Petersen (SP) er en mand på 28 år, der indbringes til skadestuen efter en soloulykke med sin motorcykel. Undersøgelserne i skadestuen viser en dislokeret klavikelfraktur, lungekontusion, nyrekontusion og en næsten afrevet fod. SP er ved ankomsten vågen og klar og kan selv ringe til sin familie og orientere om ulykken.

 

 

Pleje og behandling

SP har et blodtryk på 90/50 mmHg, puls på 104/min., respiration på 16/min. og en saturation på 100 (har fået ilt i ambulancen). Han er tør, men kold perifert.

 

Der bliver taget blodprøver i skadestuen, samt type og forlig, som skal være i beredskab til operationen.

 

SP er tidligere rask og har ingen erkendte allergier. SP køres til akut operation, hvor man forsøger at sy den næsten afrevne fod fast og laver osteosyntese af klavikelfrakturen med indsættelse af en metalskinne. Der startes intravenøs antibiotikabehandling peroperativt. Efter operationen køres SP til intensivafdeling med henblik på tæt observation af dels kvæstelserne i nyrerne, dels kvæstelserne i lungerne.

 

De første døgn har SP en del smerter, dels i foden, dels ved klavikelfrakturen. SP får en del medicin for smerter, i de første døgn administreret intravenøst. Umiddelbart efter indgift af Fentanyl får SP let rødligt udslæt og kløende næse og hud. Der ses ingen allergiske reaktioner efter indgift af antibiotika.

 

Respirationen er lidt påskyndet, 16-20/min., og der er makroskopisk blod i urinen. Der gives dagligt lungefysioterapi for at hindre udviklingen af en pneumoni, og da der efter et højenergitraume er risiko for udvikling af rabdomyolyse, skal SP drikke rigeligt med væske, så affaldsstofferne fra hans kvæstelser kan blive udskilt gennem nyrerne.

 

Efter to døgn på intensivafdelingen er der kun mikroskopisk hæmaturi, og respirationsfrekvensen er ca. 10/min. Blodtrykket er 125/75 mmHg, og pulsen er 68/min. SP overflyttes derfor til en ortopædkirurgisk afdeling. Mobilisering er lidt af en udfordring, da SP ikke må støtte på foden, og anvendelse af krykker er kompliceret af klavikelfrakturen. Det kræver forebyggende smertebehandling, hvilket efter seponering af intravenøs medicinering (Fentanyl) består af tabl. Panodil 1 g x 4 samt Ibuprofen 600 mg x 3. Især efter mobilisering har SP ondt, og PN-medicin administreres efter behov.

 

Efter yderligere to døgn overflyttes SP til patienthotellet, hvorfra han dagligt går over på stamafdelingen og får antibiotika intravenøst.

 

Først efter tre uger bliver SP helt udskrevet til hjemmet til genoptræning af fod og skulder.

 

Birte Baktoft, udviklingssygeplejerske i Anæstesiologisk afdeling, Regionhospitalet Randers

Søren

Spørgsmål

Hvad er principperne for behandling af traumepatienter?

 

Hvad er sygeplejerskens rolle i det tværfaglige traumeteam?

 

I hvilke situationer i casen er der stor risiko for, at der kan ske fejl og utilsigtede hændelser?

 

Hvad er rabdomyolyse, og hvilke observationer skal sygeplejersken gøre i forhold hertil?

 

SP får en reaktion efter indgift af medicin, hvorledes bør sygeplejersken reagere herpå?

 

Er der tale om en fejl eller en utilsigtet hændelse?