Triage af patient med KOL

 

Patienthistorie

Finn Jensen (FJ) på 69 år bor sammen med sin hustru. På trods af at han i mange år har haft sygdommen KOL, klarer han sig selv derhjemme med hjemmeilt og bruger rollator, når han går ture ude. Han har været indlagt flere gange pga. åndenød. FJ har røget ca. 20 cigaretter dagligt i mange år, nu ryger han e-cigaretter. FJ har også type 2-diabetes, som behandles med tabletter, og han lider af kroniske smerter i knæene pga. overvægt (140 kg).

 

 

Pleje og behandling

FJ ankommer til skadestuen med ambulance grundet pludselig åndenød. Ambulanceredderne oplyser til modtagende sygeplejerske, at FJ ud over åndenød også har smerter i højre side af brystet. Der er i ambulancen taget et EKG, som er faxet til en hjertemedicinsk afdeling. Ifølge hjertemedicinsk afdeling er der ikke nogen uregelmæssigheder at se på EKG’et, og der er derfor ikke indikation for behandling der. Ambulanceredderne har anlagt PVK, og der er givet ventoline på maske.

 

Vitalparametrene målt i ambulancen viser, at saturationen er 90 % med ilt 12 l/min. (på reservoirmaske), respirationsfrekvensen (RF) er 24/min, blodtrykket er 120/65 mmHg, pulsen er 60/min og Glasgow Coma Scale (GCS) viser15. Pupillerne er egale med normal pupilreaktion, str. 3.

 

Den modtagende sygeplejerske observerer, at FJ er vågen og klar, har hviledyspnø, trækker vejret overfladisk, er klamtsvedende og tager sig til højre side af brystet.

 

FJ fortæller sygeplejersken, at han er bange, og at han føler, han ikke kan trække vejret, hvis han ligger ned. FJ sidder derfor op på båren.

 

Sygeplejersken begynder at monitorere FJ. Der måles følgende vitalparametre: saturationen er 90 % med ilt 12 l/min. (på reservoirmaske), respirationsfrekvensen er 24/min., blodtrykket er 125/60 mm Hg, pulsen er 85/min. og GCS viser 15. Pupillerne er egale med normal pupilreaktion, str. 3. Temperaturen bliver målt til 39,8 °C rektalt.

 

Sygeplejersken triagerer derefter FJ ud fra vitalparametre og kontaktårsagskort.

 

Signe Kromann Laschewski og Vicky Bredkjær Larsen

Finn

Spørgsmål

Hvad er formålet med at triagere?

 

Skal triage anvendes præhospitalt eller intrahospitalt?

 

Hvilke sundhedsfaglige personer skal triagere?

 

Hvilke hovedsymptomer kan man triagere FJ ud fra?

 

Hvad scorer FJ på kontaktårsagskortene og vitalparametrene?

 

Hvilken farvekode får FJ?

 

Hvis patienten scorer orange på respirationsfrekvensen, mens han scorer grøn på de øvrige vitalparametre, hvad scorer patienten så endeligt på vitalparametre?

 

Hvis en patient triageres orange på vitalparametre og grøn på kontaktårsagskort, hvilken hastegrad og dermed farvekode får patienten da?