Patient med hypovolæmi

 

Patienthistorie

Gert Møller (GM) er 51 år, han er kendt med alkoholisk levercirrose. Han har tidligere været indlagt med hæmatemese og fået konstateret oesophagusvaricer. Han er i forebyggende behandling med propranolol, som er en betablokker, der sænker blodtrykket i vena porta, og dermed trykket i varicerne, hvilket nedsætter risikoen for variceblødning. GM har desuden hypertension og type 2-diabetes.

 

GM bor alene og er aktuelt i aktivering. Han er ofte træt og har problemer med hukommelsen. GM tager ikke altid sin medicin. En aften da GM sidder og ser fjernsyn, begynder han pludselig at kaste frisk blod op. Han bliver meget forskrækket og ringer 112. Da ambulancen kommer, er GM forkvalmet og utilpas, men han kaster dog ikke op længere.

 

 

Pleje og behandling

Ambulanceredderne giver GM ilt på maske, han saturerer 97 % på 5 l ilt på maske, pulsen er 100/min. og blodtrykket 100/60 mm Hg. GM får lagt et PVK og får infusion med NaCl.

 

Han indlægges på akutafdelingen og tilses hurtigt af kirurgisk vagthavende, som booker GM til akut gastroskopi og bestiller anæstesitilsyn. Der tages akutte blodprøver med hæmoglobin, koagulationstal, blodtype og forlig. Der bestilles fire portioner erytrocytter. Han får lagt endnu et PVK, og der opsættes NaCl til hurtigt indløb.

 

Til trods for behandlingen bliver han tiltagende bleg og forkvalmet. Saturationen falder til 90 % stadig på 5 l ilt, pulsen stiger til 120/min., BT falder til 90/50 mmHg. Kort efter bliver der lavet anæstesitilsyn, og GM bliver kaldt til operationsgangen. To sygeplejersker i akutmodtagelsen når lige at opsætte de to første portioner erytrocytter. De følger proceduren for korrekt opsætning, og der laves patientidentifikation, tappenummeret aflæses, blodtypen, udløbsdato og BAC-testens gyldighed kontrolleres.

 

Ved ankomst til operationsstuen får GM endnu en voldsom blodig opkastning. Han bliver bevidstløs, og saturationen falder til 85 %. Han støtteventileres nu af anæstesisygeplejersken. Blodtrykket er faldet til 60/30 mm Hg, og pulsen er steget til 150/min. De to sidste portioner blod opsættes med trykposer, og der bestilles en akutpakke med aftale om at lave den næste klar. GM bedøves og får lavet gastroskopi, hvor kirurgen finder en stor sprøjtende variceblødning. Det tager kirurgen lidt tid at få ordentligt overblik, men det lykkes at få stoppet blødningen med ligatur (banding).

 

Undervejs får GM i alt syv portioner erytrocytter, tre portioner frisk frosset plasma (FFP) og en portion trombocytter. Han får desuden 10 mmol calcium. Ved transfusion med mere end 1-2 portioner FFP skal der gives calcium. Inden GM vækkes fra anæstesien tages en arteriepunktur, der viser en let metabolisk acidose med pH 7,32, pO2 18 kPa, pCO2 5,5 kPa, laktat 4 og hæmoglobin 6,1. GM vækkes og køres til observationsafsnittet. Han observeres tæt det næste døgn, da risikoen for reblødning er stor.

 

Nanna Houe

Gert

Spørgsmål

 

Beskriv blodtryksregulering i forbindelse med blødning.

 

Hvilke observationer skal der gøres i relation til indgift af transfusionsmedicin?

 

Hvorfor får GM calcium i.v. i relation til transfusionsmedicin?

 

Hvorfor har GM let metabolsk acidose?