Ældre patient med hoftefraktur

Patienthistorie

Clara Holm (CH) på 86 år indlægges akut med stærke smerter svarende til venstre hofte efter fald i hjemmet.

 

CH har ved præhospital indsats fået stærkt virkende analgetika, men på trods af det er hun synligt smertepåvirket med rynkede øjenbryn og sammenpressede læber. Hun fremstår bleg, og hun tager sig til venstre hofte med venstre hånd. Adspurgt med en verbal rangskala (VRS) angiver hun at have svære stærke smerter svarende til sin hofte. Hun klager endvidere over lette mavesmerter.

 

 

Pleje og behandling

CH taler normalt, og sygeplejersken registrerer, at CH har fin kapillærrespons, idet hun rækker hånden frem for at hilse. Der måles respirationsfrekvens, den er 17/min. Pulsen måles manuelt til 118 (takykardi) med en uregelmæssig rytme. Saturationen er 93 %, så CH får ilt 2 l/min. på binasalt kateter, hvorefter saturationen stiger til 97. Blodtrykket er 139/89.

 

CH er vågen, men hun er ikke helt orienteret i egne data, tid og sted. Glasgow coma scala er 14, idet hun i sin verbale respons fremstår konfus. Den rektalt målte temperatur er 37,8 °C. Der anlægges et perifert venekateter. Sygeplejersken registrerer, at venstre ben ses udadroteret og forkortet. Idet lægen undersøger benet, finder han både direkte og indirekte ømhed i venstre hofte. Lægen ordinerer, og sygeplejersken giver 2 mg morfin intravenøst og opsætter isotonisk Nacl IV til langsomt indløb. Der måles et EKG, der viser atrieflimren. Imens effekt af analgetika afventes, bestiller sygeplejersken en bioanalytiker mhp. at registrere væsketal og infektionstal.

 

CH har svært ved at huske, om hun fejler noget i det daglige. Hun angiver at gå med rollator og fortæller, at hun ingen hjælp får fra primærsektoren. Sygeplejersken dokumenterer CH’s funktionsniveau i Dansk Registrering for Hoftebrud ved hjælp af en CAS-score. CH ved ikke, hvad hun vejer, og hun vurderes af sygeplejersken som undervægtig. Grundet smerter og mistanke om fraktur er det ikke hensigtsmæssigt at tage CH ud af sengen og veje hende. Der observeres trykspor grad 1 i størrelsen 1x1 cm under CH's venstre hæl. Sygeplejersken aflaster CH’s hæle vha. en pude og dokumenterer herefter screening for trykskader i den elektroniske patientjournal..

 

CH adspørges igen via VRS om smerter og angiver denne gang, at smerterne føles moderate, og at de er til at holde ud. Hun klager dog stadig over mavesmerter. Sygeplejersken adspørger CH om vandladning, men idet CH ikke kan huske, hvornår hun sidst var på toilettet, og ikke føler vandladningstrang, vælger sygeplejersken at blærescanne CH. Blærescanningen viser 500 ml urin i blæren, og sygeplejersken foretager steril intermitterende kateterisation, idet CH ikke kan lade vandet spontant. CH's mavesmerter aftager herefter.

 

CH bliver på lægens ordination røntgenfotograferet, og det konstateres, at hun har en collum femoris-fraktur svarende til venstre side, og hun skal nu klargøres til akut operation.

 

Lena Rai Andresen, akut sygeplejerske og klinisk vejleder, Ortopædkirurgisk Visitations Afsnit, Aarhus Sygehus

Clara

Spørgsmål

Hvad er de aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger?

 

Hvilke årsager og interventioner er der ved akut konfusion?

 

Hvad er målene for den præoperative sygepleje?

 

Hvad er CAS-score og hensigt hermed?

 

Hvilke komplikationer kan der opstå i relation til det kirurgiske indgreb?