Opgave 3 - Din livsstil

Fortæl kort om din egen livsstil og dine kostvaner til din sidemand.

  • Diskuter hvilke forhold, der især kan være en risiko i forhold til de største folkesygdomme

  • Fortæl om der er noget, du gerne vill ændre på

  • Prøv at forklare, hvad der holder dig tilbage

 

--> Retur til kapitel 8. Livsstilssygdomme og forebyggelse