Opgave 1 - Livsstilssygdomme

Indsæt i skemaet hvilke folkesygdomme (livsstilssygdomme), der er påvirket af de forskellige risikofaktorer.

Der kan være flere sygdomme under hver risikofaktor.Skema hentes her.Diskuter herefter jeres skema i større grupper eller på klassen.--> Retur til kapitel 8. Livsstilssygdomme og forebyggelse