Opgave 2 - Sundhed

Overvej følgende spørgsmål:

  • Hvilke definitioner kan du finde af begrebet: Sundhed i din lærebog?

  • Hvilken sammenhæng ser du imellem sundhed og livskvalitet?

  • Kan man være sund, hvis man er syg?

  • Hvilken betydning har kosten for sundhed?

  • Hvad tror du, der er årsagen til, at danskerne har en kortere middellevetid end befolkningerne i de lande, vi gerne, vil sammenlignes os med?

Hvis du vil vil besvare spørgsmålene elektronisk kan du downloade et skema til udfyldelse herunder. Gem skemaet på din egen computer og print det evt. ud. 

Opgave om sundhed - besvarelse

--> Retur til kapitel 1. Sundhed