Opgave 1 - Hvad er vigtigst i mit liv?

Der er meget, som er vigtigt for dig her i livet. Men noget må være mere vigtigt end andet!

 

A. Se på de nævnte livsværdier og udvælg de 8 livsværdier, der er vigtigst for dig.Tillid Fællesskab  Fritid Uddannelse  Kærlighed 
Tro Retfærdighed  Arbejde God mad Sundt miljø
Fred Sundhed  Venskab Venskab Succes
Tryghed Motion/Idræt  Velstand Velstand Åndelig udvikling
Hjælpsomhed Leve i smukke omgivelser  Godt familieliv Godt familieliv Livsværdi efter eget valg

 

B. Gruppeopgave (4-5 pers. pr. gruppe)

Du tager dine udvalgte livsværdier med ind i gruppearbejdet. Gruppedeltagerne skal debattere og sammen udvælge 8 livsværdier.

 

C. Resultatet fremlægges og motiveres for resten af klassen.

 

--> Retur til kapitel 1. Sundhed.