Forskellige opfattelser af en social- og sundhedshjælper

Forklarende tekst, evt. formål

Eleverne får en oplevelse af, hvilken betydning forskellige opfattelser af en social- og sundhedshjælper kan have for borgerens måde at møde dem på.

 

Forberedelse

Print illustrationerne over de forskellige opfattelser af social- og sundhedshjælperen i A4-størrelse.

 

Vejledning til underviser

 1. Opdel klassen i grupper, der får hver sin illustration.
 2. Grupperne forbereder et rollespil, der udtrykker de forskellige opfattelser.
 3. Rollespillet vises på klassen.
 4. Herefter diskuteres, hvilken påvirkning de forskellige rollespil har på eleverne.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

Se vedlagte.

 

Fremlæggelse eller præsentation

Er beskrevet ovenfor.

Links, søg viden

 

Kapitlets nøgleord

Forklarende tekst, evt. formål

Eleverne øver sig i at fortælle og dermed huske, hvad nøgleordene betyder.

 

Forberedelse

Print kort med nøgleord fra kapitlet.

 

Vejledning til underviser

 1. Alle elever får et kort
 2. Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner.
 3. Partner A stiller sit spørgsmål/nøgleord.
 4. Partner B svarer.
 5. Partner A hjælper eller roser.
 6. Partnerne bytter roller, så partner B spørger, og A svarer.
 7. Partnerne bytter kort.
 8. De siger farvel. Rækker armen i vejret og finder en ny partner med armen i vejret.
 9. Starter igen fra trin 3.

 

Aktiviteten fortsættes, indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kort imellem hænderne. 

 

Vejledning/udlevering til eleverne

Ikke påkrævet (underviser instruerer).

Fremlæggelse eller præsentation

Er beskrevet ovenfor.

Links, søg viden