Find resurser

Forklarende tekst, evt. formål

At eleverne i fællesskab finder frem til, hvad resurser kan være.

 

Forberedelse

Lav tre kolonner på tavlen med overskrifterne fysisk, psykisk og social.

 

Vejledning til underviser

  • Først arbejder eleverne parvist, hvor de sammen skal finde så mange resurser som muligt.
  • Når eleverne har siddet parvist i ca. 10-15 minutter, skal de gå op til tavlen og skrive alle de resurser, de har fundet frem i de forskellige kolonner.

 

OBS! Samme opgave kan også udføres bare med de krav, aktiviteten stiller i stedet for.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

Mundtlig instruktion.

 

Fremlæggelse eller præsentation

Diskuter i fællesskab resurserne.

 

Links, søg viden

 

Analyse af aktivitet

Forklarende tekst, evt. formål

At få indblik i aktiviteters mangfoldighed.

 

Forberedelse

Find en eller flere cases, som beskriver en borgers livshistorie.

 

Vejledning til underviser

  1. Bed eleverne læse en udvalgt case om en borger.
  2. Tegn en aktivitetsanalysemodel på tavlen.
  3. Skriv målet i midten – fx at børste tænder.
  4. Analyser aktiviteten sammen på klassen ud fra modellen:
  • Hvilke krav stiller aktiviteten til borgeren?
  • Hvilke resurser har borgeren ift. at udføre aktiviteten?
  • Hvilke hjælpemidler er der evt. brug for?
  1. Gennemgå evt. modellen flere gange ved at tage udgangspunkt i en anden case eller ved at ændre på borgerens handicap eller på målet. Fx kan borgeren være halvsidig lammet eller lide af demens. Eller selve målet med aktiviteten kan ændres, fx at lave en kop kaffe eller at vande blomster.

 

Vejledning/udlevering til eleverne

 

Fremlæggelse eller præsentation

 

Links, søg viden

Find cases til brug i undervisningen i Casesamling – Trin 1, Sosuserien.