Transaktionsanalyse

Forklarende tekst – evt. formål

At eleverne får opmærksomhed på de forskellige positioner, man kan kommunikere fra, og kan bruge dem bevidst.

 

Forberedelse

De tre positioner FORÆLDER – VOKSEN – BARN gennemgås med eksempler. Der tales også om at være anerkendende i sin kommunikation. Se eksempler nedenfor.

Der tales om, at replikker fra FORÆLDER og BARN også er afhængige af kropssprog og tonefald

 

Vejledning

1. I grupper på tre-fem finder eleverne eksempler på kommunikation fra FORÆLDER og BARN. Antallet af eksempler kan tilpasses efter den tid, der er til rådighed.

Hver gruppe skriver sine eksempler ned og giver dem videre til en anden gruppe.

2. Gruppen finder nu eksempler på både FORÆLDER-, BARNE- og VOKSEN-svar til de udleverede eksempler. VOKSEN-svarene skal så vidt muligt samtidig være anerkendende.

3. Nogle udvalgte eksempler på FORÆLDER/BARN- tiltale og anerkendende VOKSEN-svar fremlægges af hver gruppe for klassen/holdet.

 

Opsamling

Det kan til sidst diskuteres i grupperne eller på holdet, hvilke følelser de forskellige svar kan fremkalde

 

Kommunikation

 

Forklarende tekst – evt. formål

 

 

At eleverne bliver opmærksomme på, hvor vigtig kommunikationen er for, hvilken kvalitet der opnås i arbejdet

 

 

Forberedelse

 

 

Find scener i filmen “Havregrød til Egon”, hvor kommunikationen ikke er optimal

 

 

Vejledning

 

 

Lad eleverne se klippene og derefter arbejde sammen to eller tre om at komme med forslag til, hvordan hjælperne kunne kommunikere mere hensigtsmæssigt – både verbalt og nonverbalt og gennem deres måde at være i rummet på.

 

 

 

Opsamling

 

 

De forskellige forslag fremlægges og kommenteres i plenum